لشکر دعا!!

 لشکر دعا!!


نادر شاه در اولین اقدام پس از تاج‌گذاری دستور داد تا جیره هفتادهزار طلاب که از دولت مقرری می گرفتند، قطع شود. بزرگان طلاب نزد نادر رفتند. نادر پرسید: 

کار شما در این مملکت چیست؟ 

گفتند :لشکر دعا هستیم. هنگامی که سپاه شما به جنگ می رود، ما با دعا پیروزی‌شان را تضمین می کنیم. چرا باید سلطان نان ما را قطع نماید؟

نادر فریاد زد: وقتی لشكر محمود افغان ایران را گرفت، یکصد هزار طلاب علوم چرا جواب آن ها را ندادند؟
پاسخی از کسی شنیده نشد. نادر دستور داد آنان را به زمین‌های زراعتی فرستادند و به کشاورزی واداشتند.

از كتاب "تاریخ اجتماعى ایران" جلد ٨
@ancient

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.