چشم


?? اشاره :
از اوان کودکي تا شش هفت سال پيش که چشمم آب مرواريد آورد و تحت عمل  جراحي موفقيت آميز و سپس عمل ليزيک قرار گرفتم  و نور به چشمم آمد ، جزو کم بينايان بودم.آخرين بار که از عينک طبي استفاده کردم نمره ي آن بالاتر از شش بود.سالهاي سال تو گويي پرده اي ضخيم مقابل چشمانم کشيده شده بود که با عمل مورد اشاره ، آن پرده کنار رفت و من جهان ديگري را مشاهده کردم.شعر زير از  کارهاي اواخر دهه ي پنجاه خورشيدي و زمان کم بينايي من است :

دو    چشم   روشـــن    اگر نيستم  چه  غم  که  خدا
دلــــي   بـــــه      روشنــــي  آفتـــاب     داده    مـــرا

درخـــت      بــارور     بـــــاغ     شعــــر     و     معرفتم
که   چشمه ي    هنر   و   عشـــق    آب   داده   مــرا

***
دو  چشم روشن  اگر  نيستم   چه   غـم   که   زبان
در   اين    ديار    خموشان   چراغ    راه   من   است

به      دستگيــــري    احبــــاب     احتياجم      نيست
عصاي    شعر  در    اين   خاکدان   پناه  من  است

***
مـــن     از     نگـــاه     دل   نــــور  بـــار      مي بينم
تمام     منظــــره هاي       قشنــــگ       دوران     را

طلـــــوع     رويــــش      گل هــاي     باغ      زيبايي
ستاره هاي     شب      آسمــــان      کاشـــــان     را

***
مـــن    از     نگاه    دل    نـــــور   بــــار     مي بينم
کبوتــري    که     بـه    منقـــار     برگ    گل   دارد

پرستويــي   کــه     در    آفــاق     اوج    مي گيرد
فرشتـــه اي      که    گــل    پامچــال     مي کارد

***
اگر  چه   نيست   مــرا    چشم   پر   فروغ    اما
دلم  به    روشنــي     ديدگان    خورشيد  است

به    زندگاني    بي  نـور    خويش     مي سازم
که چشم شعر ، مرا چشمه هاي   امّيد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.